FlexPower PCR

Predstavuje dôležitý krok k cirkulárnej ekonomike trvalo udržatelného rozvoja.

Jedinečná receptúra obsahuje

až 30% PCR

(30% vyzbieraného zrecyklovaného materálu)

Ekologia Tichelmann PCR
Proces recyklacie Tichelmann PCR

Charakteristika:

- Štandartná fixácia tovaru
- Priaznivá cena
- Znižuje stopu CO2
- Šetrí životné prostredie
- V súlade s recyklačnou politikou EÚ
- 100% recyklovateľná

Strojná

Ručná

Atypické rozmery

FlexPower PCR

Represents an important step towards a circular economy of sustainable development.

The unique recipe contains

up to 30% PCR

(post-consumer recyclate)

Characteristics:

- Standard fixation of goods
- Favorable price
- Reduces the CO2 footprint
- Protects the environment
- In line with EU recycling policy
- 100% recyclable

Machine film

Hand film

Atypical sizes