Skip to main content

Čo je stretch fólia

Pomenovanie stretch fólia vychádza z jej ústrednej vlastnosti, pretože že strečová, prieťažná. Strečová fólia, ako ju mnohí nazývajú, je niekoľkovrstvová extrudovaná fólia vyrábaná z niekoľkých druhov polyetylénu (LLDPE) a adhezíva (VLDPE). Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, vysokou elasticitou a odolnosťou.

Je odolná voči vlhkosti, teplotným zmenám, avšak pred použitím je vhodné ju ponechať pri teplote, pri ktorej bude používaná. Použitie týchto druhov fólií zahŕňa predovšetkým obaľovanie hotových produktov na paletách, kde plní ochrannú funkciu a zaisťuje súdržnosť výrobkov na palete počas transportu. Pre účely použitia sa stretch fólia rozdeľuje na dva základné typy:

Výroba stretch fólie

Výroba stretch fólie bola v závode v Topoľčanoch zahájená v januári 2011 formou skúšobnej výroby, neskôr v plnohodnotnom výrobnom režime.

Každý produkt je vyrábaný podľa predpísanej receptúry a počas výroby je priebežne kontrolovaná kvalita vyrobených roliek. Neustále pracujeme na vývoji a zdokonaľovaní vlastných receptúr, čo nám umožňuje pripraviť stretch fólie so štandardnými ale aj špeciálnymi vlastnosťami podľa požiadaviek zákazníka.

Popri štandardných druhoch fólií (hrúbka 20 – 30 mikrónov) sa zameriavame aj na nové efektívne druhy stretch fólie s vysokou stabilitou pri nižšej potrebe materiálu – tzv. skupinu tenkých stretch fólií (hrúbka 8 – 15 mikrónov).

Výroba stretch fólie liatím

V súčasnosti je spoločnosť Tichelmann SK jediný výrobca stretch fólie metódou “cast” (liatím) na Slovensku a je významným dodávateľom stretch fólií so štandardnými i špeciálnymi vlastnosťami pre zákazníkov z oblasti obchodu, výroby i logistiky.

Technologická linka umožňuje vyrobiť 3 vrstvové ručné, strojné a jumbo  stretch fólie metódou “cast¨ (liatím).

Každá z vrstiev má samostatný dávkovací systém, ktorý umožňuje presné nastavenie pomeru dvoch surovín v každej vrstve.

Tavenie suroviny v každom z 3 extrudérov prebieha podľa nezávisle nastavených teplôt v jednotlivých taviacich zónach. Pred výstupom z taviacich zón na chladiacu fázu dochádza k ich spojeniu. Riadiaci systém zaisťuje výrobu fólií o hrúbke 8 až 40 mikrometrov kontrolovanú automatickým meraním hrúbky celej šírky vyrábanej fólie. Výsledné hodnoty majú priamy vplyv na následnú reguláciu šírky jednotlivých častí štrbiny s vytekajúcou taveninou fólie. Produkčná kapacita umožňuje výkon až 600 kg fólie za hod. Súčasťou linky je automatický navíjací systém umožňujúci súčasnú produkciu 2 roliek. Finálna fáza predstavuje automatickú kontrolu prednastavenej hmotnosti výrobku a následný paletový packaging podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky stretch fólie sú vyrábané na linke od renomovaného talianskeho výrobcu Torninova s označením Compact Stretch 1000, ktorá bola výrobcom prezentovaná na prestížnej celosvetovej výstave K2010 v Dusseldorfe. Compact Stretch 1000 sa vyznačuje nielen prevádzkovou spoľahlivosťou, ale aj optimálnou spotrebou elektrickej energie.

Technologický proces:

manuálne plnenie zásobníkov surovinou —- automatické nasávanie suroviny do 6 zásobníkov váh —- automatické naváženie surovín do každého z 3 extúderov podľa zadaných parametrov —- tavenie suroviny ( surovín ) v extrúderoch —- spojenie 3 samostatných vrstiev ( z každého extrúdera 1 vrstva ) do 1 vrstvy —- vytlačenie taveniny cez tenkú štrbinu hubice  na chladiaci valec —- ochladenie fólie, meranie hrúbky fólie automatickým meracím zariadením —- rezanie fólie na požadované rozmery šírky —- automatické navinutie fólie na dvojicu dutiniek podľa predpísaných parametrov hmotnosti alebo dĺžky —- automatické odváženie každej rolky —- ručné balenie a ukladanie na paletu.

Inovácie

Vlastné vývojové stredisko nám umožňuje vyrábať a testovať stále nové a nové typy stretch fólií, ktoré dosahujú mimoriadne pozitívne ukazovatele v zásadných oblastiach:

  • vplyvu výroby a výrobkov na životné prostredie
  • spotreby vstupnej suroviny
  • spotreby stretch fólie pri jej používaní
  • šetrenia finančných nákladov

Výsledkom inovácií sú produkty, ktoré vyrábame pod vlastnou značkou FLEXPOWER. Značka FLEXPOWER bola certifikovaná Výskumným ústavom plastov v Nitre v júli 2011.

Zoznam všetkých výrobkov vyrábancýh v spoločnosti Tichelmann SK nájdete v sekcii Stretch fólie